ทะเบียนข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย [Refer Out]


จังหวัดต้นทาง

อำเภอ

หน่วยบริการ

จังหวัดปลายทาง

อำเภอ

หน่วยบริการ

ระดับความรุนแรง

เหตุผลการส่งต่อ

การนำส่ง

ประสานโดย

ICD10 ถึง

สถานะข้อมูล


แสดงข้อมูลวันที่

ถึงวันที่