รายงานข้อมูล ICD10 [Refer Out]


จังหวัดต้นทาง

อำเภอ

หน่วยบริการ

จังหวัดปลายทาง

อำเภอ

หน่วยบริการ

เหตุผลการส่งต่อ

ICD10 ถึง

แสดงข้อมูลวันที่

ถึงวันที่